català · español · english
Consultoria
L’ajudem a la recerca o a la tria del seu local o edifici, fent auditories tècniques, analitzant, en aquell edifici o local, la seva activitat a desenvolupar, estudiant el compliment de la normativa corresponent, amb l’objectiu de reduir el risc d’adquisició, detectant i donant coneixement a tot allò que pugui afectar a la implantació de l’activitat, als seus permisos, a la seva execució i al seu temps d’execució.
Informació legal - jsantos@jsantos.es - ©J.Santos